Actualitat Notícies

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS

Una oportunitat per a incorporar personal qualificat a la teua empresa, amb una subvenció de la Generalitat Valenciana.
SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS

1- Qui pot sol•licitar-la? 

Empreses i treballadors autònoms amb àmbit d´actuació  en la Comunitat Valenciana.
No poden sol•licitar la subvenció les societats Civils, Comunitats de Béns i altres previstes a les Bases de la Convocatòria. 

2- Quins requisits han de complir els joves a contractar? 

a. Joves d'entre 16 i 30 anys
b. Que estiguin en possessió d´alguns dels següents títols: Llicenciatures o diplomatures // Grau Universitaris // Estudis de postgrau universitari // Doctorats // Tècnic de Formació Professional // Certificats de professionalitats.-
c. Que estiguin inscrits  en el fitxer del Sistema de Garantia Juvenil (en cas de dubtes contactar-nos)

3- Condicions i obligacions  dels contractes a realitzar: 

a. Seran objecte de subvencions  les contractacions indefinides inicials  a j ornada completa .
b. S´acceptaran contractes indefinits a jornada parcial, de almenys 30 hores setmanals. En aquest cas la subvenció es reduirà proporcionalment
c. El contracte amb la persona caldrà formalitzar-lo amb posterioritat a la publicació de la convocatòria
d. La nova contractació haurà de representar un increment net de la plantilla.
e. El contracte caldrà estar formalitzat per escrit
f. Mantenir el lloc de treball, almenys, 12 mesos
g. Durant el temps de manteniment del contracte subvencionat no podrà disminuir  la plantilla mitja  dels treballadors en alta
 

4- Quantia de la subvenció: 

El màxim subvencionable serà el resultat de multiplicar el 80% del Salari Mínim Professional pels 12 mesos mínims obligatoris de manteniment del contracte:  (80% del SMI) * 12 mesos.
 

5- Termini per a sol•licitar l´ajuda 

Cal esperar la publicació de la convocatòria concreta. El que ara es publica són les bases que regulen la convocatòria. El termini i els documents a presentar es publicaran juntament amb la convocatòria.

*Recordem que aquesta informació és un resum i que caldrà llegir atentament les Bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

© 2020 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball