El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: PLANA BAIXA
Extensió (km2): 55.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 7.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 24491
Nombre de homes: 24800
Xifra de població: 51168
Nombre de llars: 24800
Densitat de població: 930.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 309 11364.00 m2
Supermercats 8 10572.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 192 12513.00 m2
Llar 161 46188.00 m2
Resta no alimentació 299 40709.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 2 17000.00 m2
Magatzems populars 2 2417.00 m2
Un altre comerç mixt 54 7380.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 1 9180.00 m2
Indicador de dotació comercial:
20.44 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 3622
Nombre de IAE comercials: 944
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal: Mercat Central de Vila-real
Nº. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: 20000 m2

© 2015 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball