Actualitat Notícies

EL DIMECRES 8 D'ABRIL S'OBRI EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. TOTA LA INFORMACIÓ ACÍ

EL DIMECRES 8 D'ABRIL S'OBRI EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. TOTA LA INFORMACIÓ ACÍ

Aprovades les bases que regulen la concessió d'ajudes directes urgents a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana afectades per la COVID-19, mitjançant el decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell.

Qui pot demanar les ajudes? Persones treballadores en règim d'autònomes de la Comunitat Valenciana.
 

Requisits:

  • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant almenys el termini comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Haver suspés l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Real decret 463/2020, de 14 de març.
  • Haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en un 75% respecte a la facturació en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
  • Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

Quin és l'import de les ajudes?

  • Suspensió d'activitats: 1.500 €
  • Reducció de facturació: 750 €


Com demane l'ajuda?

La sol·licitud es deu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, mitjançant el procediment habilitat: "EAUCOV 2020 Ajuda Extraordinària a persones treballadores autònomes Covi-19".

En la següent pàgina, la qual s'habilitarà en dos dies, estarà disponible tota la informació i documentació de la convocatòria: http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/aju- des-foment-del-ocupacio

Per a la tramitació telemàtica es deu tindre firma electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat. En cas de no ser així, deurà acudir a la representació mitjançant persones que si ho tinguen, acreditant la representació.

 

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

S'iniciarà el dimecres 8 d'abril a les 09.00 hores i finalitzarà el 4 de maig a les 09.00 hores.

 

Quina documentació he d'entregar?

A l'article 6 "Documentació que deu acompanyar la sol·licitud" ho podeu encontrar. Adjuntem l'enllaç al DOGV a continuació.

Recorda: és important realitzar bé la sol·licitud o serà inadmesa, així com presentar tota la documentació necessària.

 

Quan sabré si he rebut l'ajuda?

El termini per resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud a la seu electrònica de la Generalitat. Passat aquest termini sense que s'haja citat i notificat resolució expressa, es podrà entendre com a desestimada.

Aquesta informació és sols a títol informatiu. Per a consultar totes les bases i la normativa, adjuntem la publicació oficial al DOGVhttps://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

© 2020 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball