Actualitat Notícies

SUBVENCIONS PER A PIMES COMERCIALS

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2016, del director general de Comerç i Consum, per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2016

PROGRAMA EMPRENEM COMERÇ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1- Qui pot sol·licitar-la?
Empreses i treballadors autònoms amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana, qualificades com a Pimes i que vagen o estiguen exercint activitat comercial en alguna de les següents activitats contemplades en aquests grups:
- Agrupació 64 de l'IAE (excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5)
- Agrupació 65 de l'IAE (excepte el grup 654 i 655 i l'epígraf 652.1)

No poden sol·licitar la subvenció les societats Civils, Comunitats de Béns i altres previstes a les Bases de la Convocatòria.

2- Accions subvencionables:
- Les despeses corrents derivats del manteniment d'un establiment comercial amb un altre titular
- La implantació d'una activitat comercial en un local on abans existira una activitat econòmica.
Concretament, podran justificar-se les següents despeses:
- Estudis de Viabilitat
- Despeses de gestoria, notaria i tràmits inicials de constitució i inici de l'activitat comercial.
- Despeses de traspàs
- Despeses d'arrendament del local (des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de 2016)

3- Quantia de la subvenció:
L'ajuda que es concedirà per sol·licitant serà de fins al 45% amb el límit de 10.000 €, dels quals, sols 5.000 € podran ser despeses d'arrendament.

4- Termini per a sol·licitar l'ajuda
15 dies naturals des del següent a la publicació al DOGV d'aquesta ajuda (el 23/06/2016)

Recordeu que aquesta informació és un resum i que, en tot cas, cal llegir les bases de la convocatòria oficial

© 2020 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball