Actualitat Notícies

Ajudes a treballadors acollits a una reducció de la jornada laboral a conseqüència de la COVID19

Ajudes a treballadors acollits a una reducció de la jornada laboral a conseqüència de la COVID19

En què consisteixen les ajudes? A causa de la ràpida paràlisi de l'activitat, molts col·lectius que han vist reduïdes les seues rentes per treball, són els formats per aquelles persones que s'han hagut d'acollir a la reducció de jornada. Aquestes ajudes consisteixen en una compensació a la disminució dels ingressos a aquelles persones treballadores de la Comunitat Valenciana.

 

Requisits per aconseguir l'ajuda:

  • Figurar d'alta a la Seguretat Social
  • Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el termini de l'estat d'alarma en un porcentatge igual o superior al 50%, i haver-ho mantes almenys un mes.
  • Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana
  • No superar els 22.000 euros de base imposable en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018

 

Quantia de l'ajuda:

  • Si la reducció de jornada és entre el 81% i el 100% = 600 €
  • Si la reducció de jornada és entre el 81% i el 61% = 450 €
  • Si la reducció de jornada és entre el 60% i el 50% = 300 €

 

Com realitze la sol·licitud? Mitjançant el següent espai habilitat a la web de LABORA, denominat ECONCI. Si es realitza de forma telemàtica, es deurà tindre firma electrònica avançada, i de no tindre, deurà acudir a la representació mitjançant una altra persona que sí que en tinga.

 

Fins quan és el termini per presentar la sol·licitud? 15 dies hàbils (fins el 3 de juny)

 

Quina documentació he d'aportar? Tota la documentació a entregar està especificada a la web, així com al Real Decret 58/2020, de 8 de maig, del Consell, on trobarà tota la informació de l'ajuda.

 

Altes dades rellevants:

  • Les ajudes es concedissen de forma directa i no requerirà altra justificació que l'acreditació dels requisits mencionats.
  • El pagament de la quantia es rep mitjançant transferència al compte bancari indicat. L'import s'alliberarà d'una sols vegada.
  • Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

 

Aquesta informació és sols a títol informatiu. Consulta el següent enllaç oficial.

© 2021 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball